آمار

در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد

ساماندهی حساب‌های ناظر نزد سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان

  • پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 12:55

اخبار => اخبار

روش‌های تامین مالی مسکن و ساماندهی به حساب‌های ناظر نزد سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان با حضور معاون مسکن و ساختمان، مدیرعامل بانک‌مسکن و اعضای هیات‌مدیره آن بانک در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.
ساماندهی حساب‌های ناظر نزد سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست مشترک معاونت مسکن و ساختمان با مدیرعامل بانک‌مسکن و اعضای هیات‌مدیره آن بانک با موضوع‌های گوناگون در خصوص حوزه مسکن و همچنین ساختمان و مباحث نظام مهندسی ساختمان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این جلسه مشخصا در خصوص روش‌های تامین مالی اجرای برنامه حوزه مسکن و همچنین نظم و نسق‌دادن به موضوع حساب‌های ناظر نزد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در نشست فوق، که با محوریت معاونت مسکن و ساختمان برگزار شد، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، منصور نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک‌مسکن، دهقان عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن، محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک‌مسکن و دیگر کارشناسان هر دو حوزه حضور به‌هم رساندند.


ارسال نظر

ارسال