آمار

نوسان قیمت و عرضه در ۱۰ ماه

تولید و فروش پودر پی‌وی‌سی در پتروشیمی غدیر

  • یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 12:52

اخبار => اخبار

پتروشیمی غدیر در ۱۰ ماه نخست امسال بالغ بر ۷۷ هزار و ۹۷۶ تن پودر پی‌وی‌سی تولید کرده در حالی که میزان فروش آن ۸۱ هزار و ۸۱۹ تن اعلام شده است. بررسی‌های دنیای نما و پنجره نشان می‌دهد که میزان فروش پودر پی‌وی‌سی پتروشیمی غدیراز ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه به رقم ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال رسیده است.
تولید و فروش پودر پی‌وی‌سی در پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر در ۱۰ ماه نخست امسال بالغ بر ۷۷ هزار و ۹۷۶ تن پودر پی‌وی‌سی تولید کرده در حالی که میزان فروش آن ۸۱ هزار و ۸۱۹ تن اعلام شده است. بررسی‌های دنیای نما و پنجره نشان می‌دهد که میزان فروش پودر پی‌وی‌سی پتروشیمی غدیراز ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه به رقم ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال رسیده است.

 


ارسال نظر

ارسال