بازنگری دوره‌ای طرح جامع مسکن

  • یکشنبه 7 تیر 1394 ساعت 18:39

اخبار => اخبار

ایبینا:وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اهداف پیش بینی شده در طرح جامع مسکن در فواصل دو یا سه سال یک‌بار باید بازنگری شوند تا کارایی روش‌ها، اهداف و ارقام پیش بینی شده موجود در طرح مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: در این بازنگری‌ها نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف می‌کنیم.
بازنگری دوره‌ای طرح جامع مسکن

عباس آخوندی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به طرح جامع مسکن گفت: این طرح با زندگی تمام خانوارهای ایران ارتباط دارد. طرح‌های جامع در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، انرژی، حمل‌و‌نقل و غیره باید در فواصل زمانی به‌روزرسانی و بازنگرنی شوند چراکه طرح‌های ایستایی نیستند.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح‌ها اهداف و انتظارات پیش‌بینی و تعیین می‌شوند تاکید کرد: این اهداف باید در مدت زمان دو یا سه سال یکبار بازنگری شوند تا کارایی روش‌ها، اهداف و ارقام پیش‌بینی شده موجود در طرح مورد ارزیابی قرار گیرد. از نظر عملی طرح‌هایی که نیاز به بازنگری دارند «طرح‌های غلتان» نامید می‌شوند و موفقیت یا عدم موفقیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های پیش بینی شده باید در زمان بازنگری مجدد، مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت این طرح را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

آخوندی گفت: در نظام برنامه‌ریزی طرح‌ها به ویژه‌ طرح‌هایی که با زندگی تمام مردم در ارتباط است، باید فضایی برای مشارکت عمومی مردم فراهم شود و دولت نباید خود را «فعال مایشاء» و به دور از مشارکت مردم بداند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشارکت شهروندان در نظام‌ برنامه‌ریزی طرح‌ها ادامه داد: در طرح‌هایی که در زندگی آحاد مردم تاثیرگذار است باید فضایی برای گفتگوهای اجتماعی پیرامون ایجاد شود تا با دریافت نقطه نظرات و بهره‌گیری از تضارب آراء راه‌حل‌های بهینه را بکار گیریم.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

متن کامل پیش نویس طرح جامع مسکن را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.


ارسال نظر

ارسال