روز با شکوه برای خانواده بزرگ وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

  • شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 15:50

اخبار => اخبار

مهندس نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به اتفاق جمعی از نمایندگان و مقامات ارشد استان آذربایجان شرقی روز شنبه 19 مرداد 1398 از مجموعه صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین، تولیدکننده پروفیل های یو پی وی سی وین تک بازدید و از نزدیک در جریان تولید و آزمون های فنی و تخصصی در آزمایشگاه فوق پیشرفته و محصول محور این گروه صنعتی برتر و موفق ایران قرار گرفت
بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک
بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از وین تک


ارسال نظر

ارسال