آیین جنگ اقتصادی،راهبردها و شدت مصرف انرژی

  • دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 10:54

اخبار => اخبار

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در روز صنعت و معدن در ده تیرماه درتهران و پس از آن در اصفهان با صراحت از جریان یافتن جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران سخن گفت.
آیین جنگ اقتصادی،راهبردها و شدت مصرف انرژی

محمد صادق جنان صفت در سرمقاله ای در روزنامه ابتکار، نوشته است: این سخن اکنون دیگر از سوی هیچ فرد یا گروه سیاسی در جناح‏های گوناگون قدرت و در میان دارندگان قدرت در نهادهای مختلف پنهان نمی شود. واقعیت نیز همین است که جهانگیری برزبان آورد و این را می توان از رفتار و گفتار و تصمیم های سرسختانه دولت دونالد ترامپ درک کرد.

ترامپ بارها با صراحت بیان کرده و وزیر امورخارجه تندرو او نیز تکرار کرده است که سخت ترین تحریم ها علیه اقتصادایران را برقرار خواهد کرد. بنابراین باید جامعه ایرانی در کلیت خود اعم از نهادهای مدنی مثل خانواده؛ بنگاه‏ها و احزاب و نهادهای اصلی اداره کننده جامعه ونهادهای زیرمجموعه آنها این جنگ را جدی بگیرند. برای اینکه درجنگ اقتصادی شکست نخوریم و با توجه به نامتوازن بودن و توزیع نادرست قدرت میان ایران و آمریکا کارامدترین تصمیم این است که راهبردهای جنگ از سوی ایران تهیه شده و ایران دست بالارا داشته باشد. آیین جنگ اقتصادی را اگر با راهبردهای درون مرزهای ملی تدوین کنیم می توانیم شکست نخوریم و حتی به پیروزی نیز برسیم. استفاده از همه داشته های سرزمینی و تاریخی و استفاده کارآمد از این داشته ها یکی از شرط های نبرد برای شکست نخوردن است.

بازگویی و اصرار براستفاده درست و عادلانه از داشته‏هایمان و تبدیل کردن برخی نقاط ضعف به نقاط قوت که برخلاف محاسبه طرف جنگ است از شرایط بدون چون وچرا به حساب می آید. برای اینکه این مفهوم به ذهن ها نزدیکتر شده و معنای این راهبرد را بشود توضیح داد به یک مقوله بسیار بنیادی اشاره می‏شود. این مقوله که ایرانیان دست کم دو دهه است با ادبیات نظری و اجرایی آن آشنایی دارند مقوله شدت انرژی است .

شدت انرژی یک شاخص بسیار با اهمیت در مصرف انواع انرژی‏ها مثل بنزین ، مثل نفت ، مثل زغال سنگ ، مثل گازوییل و آب است. این شاخص به بهره‏وری وصل می شود و در کشورهای گوناگون با توجه به رفتار مصرف کنندگان که البته به نوع سیاستگذاری‏های کلان و نوع نگاه سیاسی حاکمیت برمی گردد عددهای مختلفی دارد. آمار و ارقام ارایه شده از سوی نهادهای گوناگون بین المللی نشان می دهد ایران شدت انرژی بالایی دارد و میانگین شدت انرژی درایران نزدیک به 2.5 برابر این شاخص درجهان است. اینگونه شده است که این شاخص به نقطه ضعف ایران درجنگ اقتصادی تبدیل شده است. اگر ایران و ایرانیان بتوانند شدت انرژی را به اندازه استانداردهای جهانی نزدیک کنند تحریم‏های آمریکایی دست کم دراین باره باشکست مواجه خواهد شد.

اگر ایرانیان به روش های گوناگون در مصرف بنزین ، برق و گازوییل و آب به نقطه ای برسند که نیاز به واردات بنزین به صفر برسد و برق کارخانه ها به دلیل عدم رعایت مصرف بهینه هرگز قطع نشود و آب کافی به شهروندان سراسر ایران برسد آیا درجنگ اقتصادی چندگام جلوتر نیستیم. دولت سایر نهادهای اداره کننده جامعه نقش اصلی در برقراری رفتار مصرفی درست انرژی ها دارند و اگر این داستان را خوب پیش می‏بردند شهروندان بردبار ایرانی در شهرها با کمبود آب بیرون نمی آمدند ، صاحبان کارگاه‏های کوچک تولیدی ناراضی نمی شدند و کشاورزان ایرانی از هراس کمبود آب به چالش با دولت برنمی خاستند. آیا این را باید وزیر نفت و برق درست کنند یا اینکه مجموعه نظام باید آن را سامان دهد. به نظر می رسد اگر نتوانیم شدت مصرف انرژی را درایران کنترل کنیم احتمال شکست را بالا می بریم.


ارسال نظر

ارسال