آمار

انتشار کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری

  • سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 15:7

اخبار => اخبار

مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین از انتشار کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری نوشته نوید پاک‌نژاد توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین خبر داد.
انتشار کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری

به گزارش ایسنا، علی دل‌زنده اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در رشته شهرسازی، عدم توجه به آموزش مباحث کاربردی و راهکارهای مختلف برای مسائل روزمره و موضوعات متنوع شهری در کنار تئوری‌ها و نظریات است. اینکه در برخورد با مسائل و مشکلات موجود در شهرها برای شهرسازان چه ابزارها و امکاناتی وجود دارد، از ضرورت‌های آموزشی این دوره زمانی برای شهرسازان است.

مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین خاطرنشان کرد: همان‌طور که در عنوان این کتاب مطرح‌شده، کتاب حاضر به‌عنوان راهنمای طراحی فضاهای شهری و به‌طور خاص طراحی فضاهای امن شهری، با توجه به ‌ضرورت امنیت و ایمنی در جوامع پایدار به چاپ رسیده است. وی اضافه کرد: در این کتاب ضمن بیان مفاهیم و گردآوری تئوری‌ها و نظریات مختلف در حوزه شهرسازی به بیان نمونه‌های جهانی پرداخته ‌شده است تا امکان درک و مقایسه رویکردها و برخوردها در فضاهای شهری مختلف را برای مخاطب امکان‌پذیر سازد. این راهنما تنها به بیان مجموعه دستورالعمل‌ها برای ارتقاء فضای شهری نمی‌پردازد و در کنار آن با بیان تئوری‌ها و نظریات سعی در زمینه‌سازی برای امکان تفکر درباره دیگر عواملی که شاید در این کتاب عنوان نشده را فراهم می‌آورد.

دل‌زنده ابراز کرد: ارتقاء کیفیت زندگی از اهداف اصلی طراحی و برنامه‌ریزی شهری است و هدف اصلی در این جلد از راهنمای طراحی فضاهای شهری، ارتقاء کیفیت زندگی با طراحی فضاهای امن شهری است. وی اعلام کرد: کتاب حاضر شامل 5 فصل جایگاه امنیت در معماری و شهرسازی ایران، تجارب طراحی فضاهای امن شهری، امنیت فضاهای شهری در نگاه نظریه‌پردازان، بررسی تئوری‌های مطرح در امنیت فضاهای شهری و راهنمای طراحی تدوین‌ شده است.


ارسال نظر

ارسال