مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی؛

افزایش ۳ درصدی قیمت مسکن در دی ماه ۹۸

  • شنبه 5 بهمن 1398 ساعت 14:28

اخبار => اخبار

مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در دیماه امسال متوسط قیمت مسکن مناطق ۲۲گانه تهران در مقایسه با آذرماه ۹۸ حدود ۳ درصد و معاملات ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است اما از سرعت رشد آن به طور محسوسی کاسته شده است.
افزایش ۳ درصدی قیمت مسکن در دی ماه ۹۸