مرکز آمار ایران اعلام کرد

افزایش ۷ درصدی اجاره بهای واحد‌های مسکونی

  • چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 10:38

اخبار => اخبار

شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری در تابستان ۱۳۹۸، به عدد ۱۵۱،۹ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فصل تابستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۵۱،۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۴۲.۰)، ۶.۹ درصد افزایش داشته است.
یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های "اجاره بهای واحد‌های مسکونی" و "خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است.
در فصل تابستان ۱۳۹۸، بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ۲۳.۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۲.۷ درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۳.۱ درصد است که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ (۲۵.۶ درصد)، ۲.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۷.۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۱.۰ درصد افزایش است. به عبارتی خانوار‌های استان لرستان به طور متوسط ۱۴.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های استان آذربایجان غربی ۱۲.۱ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۴،۰ درصد است. اطلاع مذکور در استان تهران (۳۳.۷ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (۹.۴ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.
متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۷،۱ درصد است.

ارسال نظر

ارسال