بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

  • چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

اخبار => اخبار شرکت ها

محمد شریتعمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تمامی مدیران، پرسنل و دست اندرکاران مجموعه وین تک با تاکید بر نظم، کیفیت تولید و تکنولوژی استقرار یافته بخصوص آزمایشگاه کنترل کیفیت، تمامی مراحل پروسه تولید و همچنین میزان سرمایه گذاری طرح های توسعه را مورد بررسی قرار داده و خشنودی خود را از بازدید مجموعه وین تک به عنوان یکی از کارخانه های دقیق، منظم و دارای تکنولوژی روز و آزمایشگاه های مجهز و مدرن اعلام نمودند.
بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

به گزارش روابط عمومی شرکت وین‌تک، در راستای سفر ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی به استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز در روز سه شنبه مورخ 1397/02/04، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر شریعتمداری به همراه هیات همراه و معاونین، معاونت محترم وزیر و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران جناب آقای دکتر نجفی، جناب آقای مهندس نیرومند مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و معاونین مربوطه و جناب آقای مهندس نجاتی رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و سایر مقامات استانی از مجموعه وین تک ایران بازدید به عمل آوردند.

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر شریعتمداری ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مدیران، پرسنل و دست اندرکاران مجموعه وین تک با تاکید بر نظم، کیفیت تولید و تکنولوژی استقرار یافته بخصوص آزمایشگاه کنترل کیفیت، تمامی مراحل پروسه تولید و همچنین میزان سرمایه گذاری طرح های توسعه را مورد بررسی قرار داده و خشنودی خود را از بازدید مجموعه وین تک به عنوان یکی از کارخانه های دقیق، منظم و دارای تکنولوژی روز و آزمایشگاه های مجهز و مدرن اعلام نمودند.

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک
 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

ارسال نظر

ارسال