استاندارد عملکرد مکانیکی یراق‌آلات زیر ذره‌بین

  • شنبه 11 آذر 1396

اخبار => آموزش

در شماره پیشین در خصوص راستی‌آزمایی مواد اولیه یراق‌آلات و همچنین روش‌های عملیاتی تعیین عناصر آلیاژی بکار رفته در تولید یراق‌آلات به تفصیل سخن گفته و راهکار مراجعه به استانداردها و روش‌های آزمایشگاهی را بعنوان یکی از قابل اتّکاترین فرآیندهای تشخیص و تعیین کیفیت یراق‌آلات معرفی کردیم.
استاندارد عملکرد مکانیکی یراق‌آلات زیر ذره‌بین

حال در شماره حاضر و در شماره‌های آتی به توضیح دقیق استانداردها، پیوست‌های اجرایی و روش‌های آزمایشگاهی تست محصولات منطبق با استانداردهای مذکور خواهیم پرداخت، شایان ذکر است کلیه آزمون‌هایی که بر روی محصولات صورت می‌گیرد در شرایط استاندارد آزمایشگاهی از لحاظ دما و فشار و با بکارگیری دستگاه‌هایی که کالیبراسیون به صورت دقیق در خصوص آن‌ها صورت پذیرفته انجام می‌شود.
 در بخش نخست با توجه به اهمیت عملکرد مکانیکی یراق‌آلات به تشریح استاندارد 8-EN13126 در خصوص یراق‌آلات ساختمانی می‌پردازیم. این استاندارد جهت بررسی وضعیت عملکرد یراق‌آلات دو حالته (Tilt & Turn) و یراق‌آلات مربوط به درب‌های بالکنی تدوین شده و نتایج حاصله از انجام آزمایشات مبتنی بر بکارگیری مطلوبات این استاندارد، جهت تعیین عملکرد صحیح و یا خارج از بازه یراق‌آلات، مورد وثوق مراجع بین‌المللی است.
جهت انجام آزمایشات مبتنی بر استاندارد 8-EN13126، 4 نمونه آزمایشگاهی تدارک دیده می‌شود. 2 نمونه درب با ابعاد 900 میلی‌متر عرض و 2300 میلی‌متر ارتفاع و همچنین دو نمونه پنجره با ابعاد عرض 1300 میلی‌متر و ارتفاع 1200 میلی‌متر . نکته حائز اهمیت در خصوص ابعاد ساخت پنجره آن است که اوّلاً عرض پنجره ساخته شده به گونه‌ای باشد که از اسپانیولت عرض و بازویی بزرگتری جهت آزمون استفاده شود، ثانیا عرض پنجره از ارتفاع آن بزرگتر باشد تا بیشترین فشار در حین اجرای آزمایشات بر یراق‌آلات وارد شود. همچنین همان‌گونه که اشاره شد از هر کدام از نمونه‌ها چه درب بالکنی و چه پنجره، دو نمونه ساخته می‌شود تا یکبار با اعمال وزن نمونه معادل 80 و یکبار با اعمال وزن نمونه 130 کیلوگرم تحت آزمایش قرار گیرند .

تست‌های مکانیکی که تحت 8-EN13126 بر روی محصول انجام می‌گیرد عبارتند از:
1 - تست مکانیکی (تنش کششی و فشاری).
2- تست دوام.
3 -آزمون اعمال بار اضافی.
4 - آزمون حداقل استحکام مکانیزم.
تجهیزات به کار رفته در این آزمون‌ها عبارتند از :
1-کولیس.
2-تایمر مکانیکی.
3- تایمر مغناطیسی 3 پایه.
4- دستگاه تست دوام.
5- ماشین کشش.
   تست مکانیکی (تنش کششی و فشاری)
1-1 تست اعمال نیروی کشش و فشار مکانیکی ( قدرت مکانیکی): در آزمون کشش مکانیکی قطعه مورد آزمایش یعنی اسپانیولت عرض و بازویی با اندازه 1000-800 و 1400-1200 میلی‌متر و همچنین قطعات اتصالی که با هدف افزایش طول در بین اسپانیولت و سایر قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، در آداپتور مربوط به دستگاه کشش قرارگرفته و ثابت می‌شود. نیروی کششی در مدت زمان 10+60 ثانیه با سرعت ثابت تا رسیدن به حداکثر نیروی کششی تعریف شده در شرایط آزمون، روی نمونه‌ای که قرار است با اعمال وزن 130کیلوگرم مورد آزمایش قرارگیرد، وارد می‌شود. پس از اعمال نیروی مذکور در مدت زمان تعیین شده، اگر قطعات در محل اتصال خود به ماشین کشش قرار گرفته باشند، آزمون را به صورت موفق پشت سر گذاشته‌اند. شایان ذکر است این آزمون باید بر روی 20 نمونه از هر سایزی مورد آزمایش قرار گیرد تا مورد تصدیق واقع شود.
1-2 تست اعمال نیروی فشار مکانیکی ( قدرت مکانیکی): در آزمون فشار مکانیکی قطعه مورد آزمایش، یعنی لولا‌های پایین قاب و پایین لنگه در آداپتور مربوط به دستگاه اعمال فشار مکانیکی تثبیت شده و نیروی فشار در مدت زمان 10+30 ثانیه با سرعت ثابت تا رسیدن به حداکثر نیروی فشاری تعریف شده در شرایط آزمون مربوط به اعمال نیروی فشاری، روی نمونه‌ای که قرار است با اعمال وزن 130 کیلوگرم مورد آزمایش قرار گیرد، وارد شده و بیشینه نیروی فشار 7400 نیوتن به مدت 10 ثانیه برروی قطعه حفظ می‌شود. در صورتی که در پایان مدت زمان انجام تست قطعات به محل تثبیت اولیه خود همچنان متصل مانده باشند، آزمون را به صورت موفق پشت سر گذاشته‌اند. شایان ذکر است این آزمون بر روی 20 نمونه مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا مورد تصدیق واقع شود. این آزمون‌ها نشان می‌دهد که آیا قطعات تحت تنش‌های فشاری و کششی عملکرد مطلوبی خواهند داشت و یا از شرایط عملیاتی خارج می‌شوند.
   تست دوام عملکرد (Durability)
 2-1 تست دوام در ارتباط با سیستم بازشو دو حالته
 (Tilt & Turn System): آزمون دوام عملکرد و یا Durability یکی از مهمترین آزمایشاتی که در تعیین کیفیت و کارایی یراق‌آلات کاربرد دارد. این آزمون بر اساس اعمال 15000 چرخه باز و بست Cycle بر روی نمونه‌های تهیه شده اولیه به انجام می‌رسد و هرچرخه و یا Cycle مشتمل بر انجام مراحل ذیل می‌باشد :
1-پنجره در حالت بسته قراردارد، دستگیره در حالت بسته و یراق‌آلات قفل می‌‌باشد. (Close)
2-دستگیره از حالت بسته به حالت بازشو عمودی (Tilt) تغییر وضعیت داده شده و پنجره باز می‌شود.
3-پنجره بسته شده و دستگیره به حالت بسته و یراق‌آلات به حالت قفل باز می‌شود. (Close)
4-دستگیره از حالت بسته به حالت بازشو نرمال افقی ( Turn) تغییر وضعیت داده و پنجره باز می‌شود.
5- پنجره بسته شده و دستگیره به حالت بسته و یراق‌آلات به حالت قفل باز می‌شود (Close)
در طول اجرای هر چرخه قبل از حالت بسته کامل نمونه در فاصله 1± 3 میلی‌متر قبل از حالت بسته کامل متوقف شده و نیروی 20 نیوتنی به هر نقطه قفل شو اعمال می‌شود سپس نمونه با تغییر وضعیت دستگیره بسته می‌شود. سرعت بازوبست نمونه در طول چرخه 10%±0.5 متر بر ثانیه می‌باشد .
این آزمون بر روی هر دو نمونه با اعمال وزن 80  و 130 کیلوگرمی انجام و در هر ساعت 25+250 چرخه به اجرا در می‌آید. پس از انجام هر 5000 چرخه باز و بست شرایط نمونه بررسی و در صورتی که افتادگی ایجاد شده در اثر اعمال تست با عملیات رگلاژ (تنظیم) قابل رفع باشد، دوباره تست تا رسیدن به عدد 15.000 چرخه باز و بست تکرار می‌شود. پس از پایان انجام تست اگر یراق‌آلات همچنان در وضعیت عملیاتی باشند، نتیجه این آزمون مثبت و عملکرد یراق‌آلات مورد تایید قرار می‌گیرد و در غیر این صورت خارج از بازه عملکرد اعلام می‌شود.
2-2 تست دوام در ارتباط با سیستم بازشو فقط افقی (Only Turn System ):  تست دوام در مورد نمونه‌های درب و پنجره ساخته شده در بررسی آزمون بازشو فقط افقی (Only Turn System) نیز مورد استفاده قرار گرفته و شرایط مشابهی نظیر بازشو دو حالته طی می‌کنند، به گونه‌ای که برای پنجره با عرض 1300 و ارتفاع 1200 میلی‌متر 5000 چرخه و در مورد درب بالکنی با عرض 900 و ارتفاع 2300 میلی‌متر 10.000 چرخه تکرار می‌شود. یک چرخه شامل مراحل ذیل می‌باشد:
1-نمونه در حالت بسته و یراق‌آلات در حالت قفل شده قرار دارد. (Close)
2-دستگیره به وضعیت باز شو افقی (Turn) در آمده درب یا پنجره تا زاویه 90 درجه باز می‌شود.
3-نمونه به حالت بسته بازگشته یراق‌آلات قفل می‌شود. (Close)
در هر بازو بست، نمونه 50 میلی‌متر قبل از قرار گرفتن در حالت بسته متوقف و با اعمال نیروی 20 نیوتن به هر یک از نقاط قفل شو به وضعیت بسته منتقل و سپس دستگیره بسته می‌شود. در هر ساعت 25+250 چرخه قابل انجام است. در پایان مراحل انجام اگر نمونه و یراق‌آلات همچنان در وضعیت عملیاتی باشند، بدین معنی است که عملکرد یراق‌آلات مورد تایید است و در غیر این صورت عملا خارج از بازه استاندارد قرار می‌گیرند.
3-آزمون اعمال بار اضافی: در این آزمون نمونه به صورت باز شو افقی تا زاویه 90 درجه تغییر وضعیت داده سپس به مدت 300 ثانیه (5 دقیقه) نیروی اضافی معادل 1000 نیوتن بر روی آن بارگذاری می‌شود، این نیرو در نزدیکی دستگیره به نمونه وارد می‌شود؛ اگر در این وضعیت و پس از اعمال نیرو و بازشو پنجره همچنان به قاب آن متصل مانده باشد و تَرَک و یا دفرمه‌شدنی در یراق‌آلات ایجاد نشده باشد، بدین معنی است که یراق‌آلات آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشته و در غیر این صورت خارج از عملکرد مورد قبول استاندارد قرار می‌گیرد.
4-آزمون حداقل استحکام مکانیزم: این آزمون جهت بررسی عملکرد مکانیزم فرماندهی یراق‌آلات یعنی اسپانیولت ارتفاع و مکانیزم محل قرارگیری دستگیره به انجام می‌رسد و طی آن مکانیزم اسپانیولت که پین‌ها بر روی آن قرار دارند و همچنین مکانیزم دستگیره، در دستگاه انجام آزمون تثبیت می‌شود. سپس با استفاده از آداپتور انجام آزمایش و یک آچار اعمال گشتاور، گشتاوری معادل 25 نیوتن بر متر به محل قرارگیری دستگیره برای مدت زمان 10+60 ثانیه اعمال می‌شود. سپس میله‌های تثبیت کننده مکانیزم از محل خود خارج و عملکرد قطعه مورد بررسی قرار می‌گیرد، چنانچه قطعه در وضعیت عملکرد نرمال پیش از انجام آزمون باشد و پین‌ها به روال اولیه در محل حرکت خود بدون اختلال بالا و پایین شوند، عملکرد آن مورد تایید بوده و در غیر این صورت خارج از استاندارد می‌باشد.
در صورتی‌که یراق‌آلات تمام آزمون‌های مورد اشاره را پشت سر بگذارند، حائز شرایط قید شده در استاندارد 8-EN13126 و پیوست‌های اجرایی آن می‌باشند و استاندارد مذکور به آن تعلق می‌گیرد. این آزمون‌ها عملکرد مکانیکی قطعات را تضمین و اعطای آن به یک برند آسودگی را برای مصرف‌کننده آن به همراه خواهد داشت. لذا به تمامی مصرف‌کنندگان گرامی و تولیدکنندگان عزیز توصیه می‌شود نسبت به اخذ گواهینامه احراز استاندارد مذکور و همچنین نتایج تفصیلی و مکتوب انجام آزمایشات، از تأمین‌کنندگان و شرکت‌های ارائه دهنده یراق‌آلات اقدام تا از این طریق از کیفیّت محصولات خریداری شده اطمینان حاصل کنند.
در شماره‌های آتی به معرفی سایر استانداردهای مرتبط با عملکرد و کیفیت یراق‌آلات که در شماره چهارم ماهنامه تخصصی دنیای نما و پنجره به آن اشاره کرده بودیم، خواهیم پرداخت.

برای مشاهده فایل پی‌دی‌اف ماهنامه شماره پنجم دنیای نما و پنجره اینجا کلیک کنید.


ارسال نظر

ارسال