انتخاب استان
انتخاب شهر
گروه کالا
گروه مشتریان
جستجو
ویستابست

مدیر عامل : مهندس محمود صداقت

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۲۳۰۰۲۱۰۰ -۰۲۱

وین تک

مدیر عامل : مهندس کاوه خداپرست

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

tel:98212989

همارشتن

مدیر عامل : مهندس محسن صفایی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۸۸۶۰۹۰۰۰

هافمن

مدیر عامل : مهندس محمد حمیدیه

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۳-۸۸۶۰۰۶۷۱ (۲۱ ۹۸+

زرین بنا پارسیان - سیندژ

مدیر عامل : مهندس حسن تاحیک

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۹۸-۲۱-۲۳۴۸+

اکسیر آسا آرا - ایده آل

مدیر عامل : مهندس مرتضی معصومی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۲۹۶۶۵

هاردور یلکن

مدیر عامل : انصار آلپاسلان

زمینه فعالیت : غیرفعال

۰۲۱- ۴۶۰۷۱۵۵۰ ۴۶۰۷۱۶۲۴

کاشی‌زاده موسو‌ی‌زاده

مدیر عامل : محمد علی موسوی‌زاده

زمینه فعالیت : غیرفعال

۰۳۱-۴۵۸۳۶۷۳۹-۷

پارس یراق ماندگار

مدیر عامل : فرهاد سراجی

زمینه فعالیت : یراق‌آلات در و پنجره

۷۶۲۱۷۱۸۰

وینکهاوس

مدیر عامل : مهندس حمید رضا سیدی‌فر

زمینه فعالیت : یراق‌آلات در و پنجره

۲۱-۵۶۵۴۲۸۱۸ , +۹۸-۲۱-۵۶۵۴۲۰۲۳

آتاتک

مدیر عامل : مهندس حمید اطهری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۴۴۴۱۹۸۹۰

یکتا الومینیوم پارس - آلتک

مدیر عامل : علی محمدی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۸۶۳ -۴۱۳۱۰۰۱

یراق صنعت پارسه

مدیر عامل : صادق بیگلری

زمینه فعالیت : یراق‌آلات در و پنجره

یاران بهار گلستان

مدیر عامل : مهندس رودی

زمینه فعالیت : تازه های نمایشگاه

tel:۳۳۳۳۴۹۳۱

گیان آلومینیوم

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۹۱۲۳۳۷۲۵۶۸

گروه کبیران

مدیر عامل : مدیر عامل

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۲۱۲۲۱۳۶۱۵۷

گروه صنعتی ۲۰۰۰

مدیر عامل : آقای یاجلو

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی پیشگام

مدیر عامل : آقای محمودی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی پورصنم

مدیر عامل : آقای پورصنم

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی پادرا

مدیر عامل : مجید اسماعیل زاده

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۱۳-۳۳۷۵۶۳۵۵

گروه صنعتی سهند

مدیر عامل : آقای حمید حکیمی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی ساریخانی

مدیر عامل : آقای محمد ساریخانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی دوهزار

مدیر عامل : بهروز وظیفه یاجلو

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۵۵۷۵۱۷۷۹

گروه صنعتی حقانی

مدیر عامل : آقای حقانی شیرزاد

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی جعفری

مدیر عامل : حسین جعفری

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

گروه صنعتی امجد پور

مدیر عامل : رضا امجد پور

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۴۱۳۳۳۳۵۷۸۴

گروه صنعتی اعتماد

مدیر عامل : محمد مهدی اعتماد کسائیان

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۷۱-۳۷۷۴۳۶۳۴

گروه صنعتی آلپا

مدیر عامل : آقای نگاهی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی آسایش گستران

مدیر عامل : آقای مریدیان

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی آرمان عایق طوس

مدیر عامل : امیرحسین شیرباز یزدی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۲۴۰۰۹۶۵

گروه صنعتی آرش

مدیر عامل : آقای حسین زاده طالشی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه ساختمانی آیاز

مدیر عامل : فرجی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

گروه تولیدی و خدماتی سبارا

مدیر عامل : آقای رحمانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی فردوس

مدیر عامل : کاظم داداشی فرخندی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۴۱-۵۸۳۲۳۴۳۲

گروه تولیدی عباسی

مدیر عامل : علی عباسی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۳۴۱۹۲۵۲

گروه تولیدی طرلان صنعت

مدیر عامل : آقای مرتضی طرلانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی طباطبائی

مدیر عامل : طباطبائی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی شاطرزاده

مدیر عامل : حسین شاطرزاده

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۳۲۸۰۲۶۱

گروه تولیدی اکبری

مدیر عامل : مهدی اکبری

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۵۴-۳۳۵۱۴۹۳۵

گروه تولیدی اوزمان

مدیر عامل : عبدالهی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

گروه تولیدی آلومینیوم زارع

مدیر عامل : آقای زارع

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی آریان سپهر

مدیر عامل : آقای کیوانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی آریا کار

مدیر عامل : آقای کارخانه

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی آریا سازه

مدیر عامل : آقای امینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه آذرپنجره

مدیر عامل : علی محمودی

زمینه فعالیت : غیرفعال

کیان پنجره

مدیر عامل : سید کامران حسینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۵۲۳۸۳۷۰۵

کیان وین سا

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۸۸۵۷۹۴۳۳-۸

کیان ره آورد ایرانیان

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : یراق‌آلات در و پنجره

(۰۴۱)۳۳۳۷۵۳۵۷

کلاسیک

مدیر عامل : عطااله محمدی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۵۵۲۵۴۲۰۴

کرال درب سلماس

مدیر عامل : آقای رضانقی زادگان

زمینه فعالیت : درب‌ ضد سرقت

۰۴۴۳۵۲۳۲۷۶۱ ،۰۹۱۴۱۳۹۱۶۹۶

کتزولت

مدیر عامل : محمود میرزایی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۱۹ - ۴۶۰۷۹۸۱۱ (۰۲۱)

کایکو

مدیر عامل : محمدعلی پایروند

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۵ - ۲۲۹۲۴۷۰۱ (۰۲۱)

شماره صفحه 1 2 3 4 5 6 7