انتخاب استان
انتخاب شهر
گروه کالا
گروه مشتریان
جستجو
گروه صنعتی ۲۰۰۰

مدیر عامل : آقای یاجلو

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی پیشگام

مدیر عامل : آقای محمودی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی پورصنم

مدیر عامل : آقای پورصنم

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی پادرا

مدیر عامل : مجید اسماعیل زاده

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۱۳-۳۳۷۵۶۳۵۵

گروه صنعتی سهند

مدیر عامل : آقای حمید حکیمی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی ساریخانی

مدیر عامل : آقای محمد ساریخانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی دوهزار

مدیر عامل : بهروز وظیفه یاجلو

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۵۵۷۵۱۷۷۹

گروه صنعتی حقانی

مدیر عامل : آقای حقانی شیرزاد

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی جعفری

مدیر عامل : حسین جعفری

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

گروه صنعتی امجد پور

مدیر عامل : رضا امجد پور

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۴۱۳۳۳۳۵۷۸۴

گروه صنعتی اعتماد

مدیر عامل : محمد مهدی اعتماد کسائیان

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۷۱-۳۷۷۴۳۶۳۴

گروه صنعتی آلپا

مدیر عامل : آقای نگاهی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی آسایش گستران

مدیر عامل : آقای مریدیان

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه صنعتی آرمان عایق طوس

مدیر عامل : امیرحسین شیرباز یزدی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۲۴۰۰۹۶۵

گروه صنعتی آرش

مدیر عامل : آقای حسین زاده طالشی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه ساختمانی آیاز

مدیر عامل : فرجی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

گروه تولیدی و خدماتی سبارا

مدیر عامل : آقای رحمانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی فردوس

مدیر عامل : کاظم داداشی فرخندی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۴۱-۵۸۳۲۳۴۳۲

گروه تولیدی عباسی

مدیر عامل : علی عباسی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۳۴۱۹۲۵۲

گروه تولیدی طرلان صنعت

مدیر عامل : آقای مرتضی طرلانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی طباطبائی

مدیر عامل : طباطبائی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی شاطرزاده

مدیر عامل : حسین شاطرزاده

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۳۲۸۰۲۶۱

گروه تولیدی اکبری

مدیر عامل : مهدی اکبری

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۵۴-۳۳۵۱۴۹۳۵

گروه تولیدی اوزمان

مدیر عامل : عبدالهی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

گروه تولیدی آلومینیوم زارع

مدیر عامل : آقای زارع

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی آریان سپهر

مدیر عامل : آقای کیوانی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی آریا کار

مدیر عامل : آقای کارخانه

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

گروه تولیدی آریا سازه

مدیر عامل : آقای امینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۹۸۹

کیان پنجره

مدیر عامل : سید کامران حسینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۵۲۳۸۳۷۰۵

کیان وین سا

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۸۸۵۷۹۴۳۳-۸

کلاسیک

مدیر عامل : عطااله محمدی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۵۵۲۵۴۲۰۴

پیشتازان توسعه صنعت ایلیا

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۶۶۰۶۲۱۵۹

پویا پنجره پارسیان

مدیر عامل : آقای کریم بحرینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۹۱۷۱۷۱۰۳۸۶ ،۰۷۷۳۳۴۵۲۳۰۶

پنجره گستران پاسارگاد

مدیر عامل : سعید معینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۶۶۵۱۹۷۹۹

پنجره کارا

مدیر عامل : ؟

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۵۵۵۰۸۷۳۲

پنجره پیرامید

مدیر عامل : احمدی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۶۳۲۷۰۹۸۹۸

پنجره پنسا

مدیر عامل : ?

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۲۲۳۵۶۹۹۲

پنجره پن تاپ

مدیر عامل : .

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۲۸۵۰۴۲۴

پنجره نگین

مدیر عامل : همت مهدی پور

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۲۰۲۴۰۹۶

پنجره عصر فردا

مدیر عامل : محمد ابراهیم نوروزی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۸۳۳۶۸۸۲۵۵

پنجره عایق سبلان

مدیر عامل : عادل سیدشکری چنذانق

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۳۳۳۶۸۸۸

پنجره عایق بهراد صنعت

مدیر عامل : ؟

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۷۷۷۰۹۸۸۸

پنجره صدرا

مدیر عامل : حمید رحیمیان

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۳-۳۳۳۵۱۰۱۰

پنجره شهر

مدیر عامل : مصطفی خزایی راد

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۱۱۴۴۷۳۹۹۱۷

پنجره سها

مدیر عامل : ؟

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۸۸۹۶۹۰۹۵-۶

پنجره سام آریا

مدیر عامل : .

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۲۲۰۴۶۳۳۱

پنجره سازان پاسارگاد

مدیر عامل : محمد تاجری

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۴۴۰۳۰۱۹۴

پنجره ساز صنعت

مدیر عامل : فرهاد جلالی پور

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۷۷۳۴۹۹۷۰

پنجره دوجداره آرکوین

مدیر عامل : محمد حیدری

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

پنجره باران

مدیر عامل : میثم اسدی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۳۴۴۱۰۱۰۱

پنجره بابک

مدیر عامل : ؟

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۶۶۳۴۲۶۳۰-۳۱

پنجره اکباتان

مدیر عامل : محمدعلی حسینی

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۴۴۱۱۹۴۵۰

شماره صفحه 1 2 3 4