انتخاب استان
انتخاب شهر
گروه کالا
گروه مشتریان
جستجو
پنجره دیبا

مدیر عامل : ؟

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی

۰۲۱-۸۸۶۷۰۵۷۰

پایاپن

مدیر عامل : آقای شاکرانه

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی شیشه دوجداره پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی شیشه دوجداره توری در و پنجره

22977375

وین تاپ ایران

مدیر عامل : میرزایی

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱۴۴۲۷۷۹۱۵

مجتمع بازرگانی صنعتی سهند

مدیر عامل : یوسف بابایی

زمینه فعالیت : درب‌ ضد سرقت درب‌ ضد سرقت پنجره آلومینیومی

۰۴۱۴۲۲۷۶۷۷۱

صنایع آلومینیوم تعاون

مدیر عامل : بهرام آقایی

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی

۰۲۳۳۲۳۱۲۵۱۰

سکو ایران

مدیر عامل : مهندس احمد پورفلاح

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۸۸۹۰۳۸۶۶

سبز سازه تابان

مدیر عامل : ?

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۲۱-۸۸۷۹۲۸۷۴-۶

حامیان صنعت آلومینیوم (آلفورال)

مدیر عامل : ابوالفضل خان میرزایی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم پروفیل آلومینیوم پنجره آلومینیومی

۰۲۱۴۴۴۹۵۶۸۹

آلوم کاردینه

مدیر عامل : شهرام علیزاده

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی تازه های نمایشگاه

۰۲۱-۸۸۶۴۷۶۰۲-۳

آلوم جام

مدیر عامل : ?

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی

۰۲۱-۸۸۷۷۴۷۵۷

آلموتکنیک طاهری

مدیر عامل : سید مرتضی طاهری

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پنجره یو‌پی‌وی‌سی

۰۳۱-۵۵۶۲۱۱۵۱