انتخاب استان
انتخاب شهر
گروه کالا
گروه مشتریان
جستجو
ویستابست

مدیر عامل : مهندس محمود صداقت

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۲۳۰۰۲۱۰۰ -۰۲۱

وین تک

مدیر عامل : مهندس کاوه خداپرست

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

tel:98212989

همارشتن

مدیر عامل : مهندس محسن صفایی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۸۸۶۰۹۰۰۰

هافمن

مدیر عامل : مهندس محمد حمیدیه

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۳-۸۸۶۰۰۶۷۱ (۲۱ ۹۸+

زرین بنا پارسیان - سیندژ

مدیر عامل : مهندس حسن تاحیک

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۹۸-۲۱-۲۳۴۸+

اکسیر آسا آرا - ایده آل

مدیر عامل : مهندس مرتضی معصومی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۲۹۶۶۵

آتاتک

مدیر عامل : مهندس حمید اطهری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۴۴۴۱۹۸۹۰

کتزولت

مدیر عامل : محمود میرزایی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۱۹ - ۴۶۰۷۹۸۱۱ (۰۲۱)

کایکو

مدیر عامل : محمدعلی پایروند

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۵ - ۲۲۹۲۴۷۰۱ (۰۲۱)

کاروانسرای نازنین - دکتر وین

مدیر عامل : کامران حقانی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۸۸۵۰۷۴۵۱-۵۵

کار تجارت فربد

مدیر عامل : مهندس فربد پاکروش

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۲۷۶۱۱ (۰۲۱)

پلی کو

مدیر عامل : مهندس صدرزاده

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۷۷۳۳۶۰۰۲

پرووین

مدیر عامل : علی اصغر بیگی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۶۶۰۵۲۰۰۹

پروفیل صنعت آرارات

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

٠٢١٤٤٢٠١٢٢٢

پروفیل ABI

مدیر عامل : دکتر اصلانی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۸۶۵۷ (۰۲۱)

پرشین پی وی سی

مدیر عامل : اسماعیل اسد خشوعی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۸۸۶۲۸۷۲۸ (۰۲۱) و ۳۷۷۵۲۲۴۴ (۰۳۱)

وکا

مدیر عامل : ثقة الاسلام

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۸۸۱۱۱۱۱۱-۵

واکا کروز

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

وانا وین

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۸۸۰۶۴۵۲۹ و ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۰۴-۷

همپار

مدیر عامل : مهندس اشتری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۲۲۰۴۰۴۳۰

ماژول

مدیر عامل : مهندس علی نظری جویباری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

فناور پلاستیک سپاهان

مدیر عامل : مهندس ابوالقاسم مرادی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۳۱-۳۶۲۸۳۶۶۸-۹

فن پلاست

مدیر عامل : مهندس حسین طوسی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

صنایع پی وی سی ایران

مدیر عامل : مهندس مومن آبادی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۶۶-۶۶۴۳۵۵۹

صنایع عایق پلاست (وین کلاس)

مدیر عامل : غلامرضا زمانی - مدیر فروش: محمد جواد رضایی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۲۲۱۲۲۶۵۲ - ۰۲۱ / ۵۷۷۷۵۵۸۲ - ۰۳۱

صدرا ابزار پارسیان - پیماپن

مدیر عامل : فرهاد قادری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی پروفیل یو پی وی سی یراق‌آلات در و پنجره

۰۲۱۴۴۰۹۵۲۷۳-۴۴۰۹۴۷۷۲-۴۴۰۹۴۷۷۳

سکو ایران

مدیر عامل : مهندس احمد پورفلاح

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۸۸۹۰۳۸۶۶

سام پروفیل

مدیر عامل : مهندس نصیری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۲-۳۲۳۰۱۴۴۱ ۰۷۱

روزوین

مدیر عامل : مهندس عطا توکلی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۴۰۰۰ ۶۴ ۳۳ ۴۵ - ۳۰۰۰ ۶۴ ۳۳ ۴۵ (۰۰۹۸)

رئال وین

مدیر عامل : علی باقری

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

09124372268

دیوا

مدیر عامل : مهندس شجاعی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۰۲۱-۲۲۷۶۱۱۳۳-۵

تاپ پروفیل

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۸۸۹۲۳۱۶۱ (۰۲۱)

بوتیا

مدیر عامل : مهندس طهماسبی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

بست ویژن

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

ایلیاد کار وشمگیر

مدیر عامل : اکتای قاضی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

01735888000

اختر پلاست سپاهان - آلپر

مدیر عامل : مهندس مجید لطفی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۵۲۳۷۴۲۱۵-۰۳۱ - ۵۲۳۷۴۲۱۶-۰۳۱ - ۵۲۳۷۴۲۱۷ -۰۳۱

آک پروفیل

مدیر عامل : رامین صحنه

زمینه فعالیت : پنجره یو‌پی‌وی‌سی پنجره یو‌پی‌وی‌سی شیشه دوجداره پنجره یو‌پی‌وی‌سی پنجره یو‌پی‌وی‌سی شیشه دوجداره پروفیل یو پی وی سی

۰۱۷-۳۱۹۵

آورتا

مدیر عامل : مهندس جمشیدی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

آلتین پلیمر ایرانیان (اوروین)

مدیر عامل : آقای حسینی

زمینه فعالیت : پروفیل یو پی وی سی

۵۰۸۳ ۳۳۷۴ ۴۴ ۹۸+