انتخاب استان
انتخاب شهر
گروه کالا
گروه مشتریان
جستجو
یکتا الومینیوم پارس - آلتک

مدیر عامل : علی محمدی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۸۶۳ -۴۱۳۱۰۰۱

گیان آلومینیوم

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۹۱۲۳۳۷۲۵۶۸

پایا تجارت سازه ایرانیان (توفال)

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۳۳۳۱۱۶۴۲ و ۳۳۳۲۷۴۷۲-۰۴۱

مجتمع آلومینیوم حکمتی - سیلبر

مدیر عامل : مجید حکمتی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۴۱-۳۶۳۷۱۲۵۳

ماهد آلومینیوم

مدیر عامل : عباس احمدی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۸۶-۳۳۵۵۳۶۱۸

روانساز راه ابریشم

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

٠٢١ ٤٤٩٠٩٠١٧

حامیان صنعت آلومینیوم (آلفورال)

مدیر عامل : ابوالفضل خان میرزایی

زمینه فعالیت : پنجره آلومینیومی پنجره آلومینیومی پروفیل آلومینیوم

۰۲۱۴۴۴۹۵۶۸۹

بهمن پروفیل

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۴۰۴ ۲۳۱ ۵۶ - ۰۲۱

آلومینیوم یاکین

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۶۵۸۱۰۹۸۳-۰۲۱

آلومینیوم کوپال اصفهان

مدیر عامل : مهدی رضائیان نجف آبادی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۴۲۲۹۰۴۱۴-۰۳۱

آلومینیوم پیمان

مدیر عامل : مهدی عموشعبانی

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۴۴۹۵۴۳۳۵-۸ ۰۲۱

آلومینیوم پژواک سپاهان

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۵۲۳۷۴۲۴۲-۳۱-۰۰۹۸

آلومینیوم هوکارت

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۲۱-۵۶۲۳۶۶۸۱

آلومینیوم غدیر

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۴۹۱۵۹

آلومینیوم درمگ

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۲۱-۴۴۸۹۰۸۷۴

آلومینیوم بهفرد

مدیر عامل : مرتضی اسلامی‌فرد

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۶۶۶۰۷۶۵۰-۰۲۱ ، ۶۶۶۷۹۲۷۸-۰۲۱ ، ۹-۶۶۳۸۳۲۸۸-۰۲۱

آلومینیوم آلوپرس

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۶۶۳۹۶۲۵۵-۰۲۱

آلوم طرح پاسارگاد

مدیر عامل : مهندس نفیسه ایزدخواه

زمینه فعالیت : پروفیل آلومینیوم

۰۲۱۴۶۰۴۸۴۴۷ - ۰۲۱۴۶۰۴۸۴۴۹