انتخاب استان
انتخاب شهر
گروه کالا
گروه مشتریان
جستجو
گروه کبیران

مدیر عامل : مدیر عامل

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۲۱۲۲۱۳۶۱۵۷

کاسپین یو پی وی سی

مدیر عامل : مهندس جعفری

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۲۶۳۷۷۷۸۰۲۲ - ۰۹۱۲۴۲۶۲۳۲۰

پرسان صنعت آریا

مدیر عامل : مهندس حمید شبیریان

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات ماشین‌آلات یراق‌آلات در و پنجره

۸۸۶۷۹۳۰۴, ۸۸۸۸۱۷۹۶

میثاق گستر ایرانیان

مدیر عامل : حسین محمودزاده

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۲۶۳۶۲۱۶۲۰۳

مرات ماشین

مدیر عامل : محمد پوررضائی

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۲۱-۶۶۰۸۹۳۲۴-۹

ماشین سازی خیری

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۴۶۸۹۷۳۰۱-۴۶۸۹۷۳۰۰-۰۲۱

ماشین سازی خیری

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۴۶۸۹۷۳۰۰

شیلر ایران

مدیر عامل : ایمان نجمی

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۲۱۸۸۶۹۲۸۴۵

توسعه سرمایه گذاری دارابی (کارن ماشین)

مدیر عامل : سعید بابویه

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۱۱۳۳۵۴۳۴۷۴

بنیان صنعت نوین

مدیر عامل : حسین کرباسی

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۴۱۴۲۲۶۱۲۸۸ ۰۴۱۴۲۲۶۴۳۶۹ ۰۴۱۴۲۲۴۲۵۰۷

برس صنعت پاسارگاد

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۰۷۱-۴۳۴۹۴۴۱۵-۱۶

ایمن جام منشور

مدیر عامل :

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۳۴۷۶۳۱۴۳-۴

آلفا صنعت تابان

مدیر عامل : آقای ؟

زمینه فعالیت : ماشین‌آلات

۴-۲۲۶۸۵۲۸۱