پورفلاح از دشواری های تحریم می گوید

  • دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 2:2

اخبار => اخبار

احمد پورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا معتقد است در شرایط فعلی عدم ثبات و تغییرات پی در پی در روندهای اجرای قوانین مهمترین مشکل پیش روی صنایع کشور است.
پورفلاح از دشواری های تحریم می گوید

ارسال نظر

ارسال