FoBos

پروفیل فوبوس

FoBos

با سلام
با توجه به درخواستهای مکرر مشتریان عزیز و با توجه درخواست انبوه سازان از پروفیل های سبک و ارزان قیمت بران شدیم تا نیازهای همه هموطنان را برسی و پاسخ گو باشیم.
در نتیجه تولید پروفیل اقتصادی و ارزان قیمت با نام تجاری فوبوس را در دستور کار خود قرار دادیم.