شیشه های طرح دار

نوعي از شيشه با عنوان شيشه سند بلاست شناخته می‌شود. در واقع فرايند مات شدن شيشه را سند بلاست گويند. در طي اجراي اين  تكنيك ساینده‌های معدني يا پايه خاك با شتاب بالايي كه به دست می‌آورند، بر روي سطح قطعه موردنظر پرتاب می‌شوند. در شيشه سند بلاست، عمل سند بلاست باعث مات شدن شيشه از طريق پاشيدن شن و ماسه با شدت زياد بر روي هر نوع شیشه‌ای می‌شود.سندبلاست بر روی کل سطح شیشه و یا قسمت هایی که بعد از عملیات شن پاشی باید بصورت لوگو طرح یا نوشته به صورت مات نمایش داده شود انجام میپذیرد.

اطلاعات بیشتر....

آدرس تلگرام طرح های سندبلاست...