در و پنجره یو پی وی سی

پنجره ای که برای ساخت آن از پروفیل   UPVC استفاده می شود و شیشه آن دو جداره است و فضای بین دو شیشه گاز بی اثری مانند: آرگون تزریق شده که به عایق بودن هر چه بیشتر در و پنجره کمک می کند و مانع از تبادل حرارت داخل و خارج ساختمان می گردد.

اطلاعات بیشتر...