با حضور معاون وزیر خارجه و اهدای تندیس مدیران برتر

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

وین تک به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید مقاطع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره دوجداره کشور، تنها نماینده این صنف در این همایش بود که لوح تقدیر و تندیس همایش مدیران برتر کارآفرین و اشتغالزای کشور را توسط مهندس زرگر از دستان دکتر عراقچی دریافت کرد.

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

 تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا

تجلیل از وین‌تک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزا