حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

آقاي شافاك اوزان (safak ozan) مديرعامل و جم آلپاسلان (cem alpaslan) مدير صادرات گروه بين‌المللي كاله كيليت تركيه (KALE KILIT) تركيه با حضور خود در شركت نويد تجارت آرسام دفتر مشترك المنافع و عضو گروه بين‌المللي كاله كيليت با مهندس علي خرم درباره چشم‌انداز همكاري‌هاي آينده مذاكره كردند.

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام

حضور مدیرعامل شرکت کاله‌ کیلیت در دفتر نوید تجارت آرسام