بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به همراه هیات همراه و معاونین، معاونت محترم وزیر و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران دکتر نجفی، نیرومند مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و معاونین مربوطه و نجاتی رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و سایر مقامات استانی از مجموعه وین تک ایران بازدید به عمل آوردند.

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر شریعتمداری ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مدیران، پرسنل و دست اندرکاران مجموعه وین تک با تاکید بر نظم، کیفیت تولید و تکنولوژی استقرار یافته بخصوص آزمایشگاه کنترل کیفیت، تمامی مراحل پروسه تولید و همچنین میزان سرمایه گذاری طرح های توسعه را مورد بررسی قرار داده و خشنودی خود را از بازدید مجموعه وین تک به عنوان یکی از کارخانه های دقیق، منظم و دارای تکنولوژی روز و آزمایشگاه های مجهز و مدرن اعلام نمودند. 

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

 بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مجموعه وین تک