بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

سيد محمود نوابي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ايران از بخش‌هاي مختلف شركت آدوپن پلاستيك پرشين، توليدكننده پروفيل يوپي‌وي‌ُي با نشان تجاري وين‌تك بازديد كرد

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت وین‌تک